1.காதல் கண்ணாமூச்சி 


2.காத்திருந்த கண்கள்3.கள்வனின் காதலி4.என்னை மாற்றும் காதலே5.மைவிழி பார்வையிலே6. மைவிழி பார்வையிலே -27.என்னுயிர் நீயடி8.அவள்


9.அன்பின் ஆழம்


10. என் இதயத்தில் நீ


11.வாழ்வின் வரமாய் வந்தவளே (னே)


12.எனக்குள் உறைந்தவளே


13. மெளனமான விழிகள்


14. அன்பான தோழா (ழி)


15. என் இதயத்தை திருடியவள்